Missie, visie en doelstelling

Missie

Het studentenpastoraat biedt ruimte voor iedereen om samen op zoek te gaan naar je identiteit. We doen dit vanuit het geloof in de joods-christelijke traditie dat alle mensen waardevol en uniek zijn.

Visie

We gaan voor een levendige gemeenschap die de zoektocht naar levensvragen en identiteit een gezicht geeft. We gaan voor het vergroten van de zichtbaarheid en voor het beter laten horen van onze missie in het leven van studenten. We doen dit in verbondenheid met de kerken en de Universiteit Twente. Dit betekent dat wij geen eiland in de wetenschappelijke en kerkelijke wereld willen zijn, maar dat wij samen met hen op zoek willen gaan naar identiteit.

Doelstelling

Betekenisvol aanwezig zijn in de wereld van kennis en wetenschap. Dit uit zich op twee manieren. Enerzijds door een vaste plek voor pastorale en zingevingsactiviteiten te bieden in de academische wereld. Anderzijds door present te zijn op activiteiten en plaatsen waar mensen samenkomen. Het SPE streeft ernaar om in een voortdurend proces van exposure de missie en de visie in te vullen.

© Studentenpastoraat Enschede, alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative