ANBI informatie

De stichting SPE is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan het SPE zijn daarom aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Uw gift is van harte welkom op: NL 75 INGB 0001 7261 43 t.n.v. Stichting Studentenplein Enschede.

ANBI informatie:

Naam: Stichting Studentenplein Enschede
Contact: Studenten Pastoraat Enschede
Universiteit Twente, gebouw Vrijhof, kamer 303
Postbus 217
7500 AE  Enschede
Mail: info@studentenpastoraatenschede.nl
Fiscaal nummer: 8188 92 572

 

Beleidsdocumenten:

Meer informatie over de visie en het beleid van het SPE zijn te vinden in het beleidsdocument van april 2014.

In het jaarverslag 2015-2016 is een verslag van de uitgeoefende activiteiten en het financieel jaarverslag van de activiteiten te vinden.

De financiële informatie rondom de studentenpastor is te vinden in het document financiële verantwoording.

© Studentenpastoraat Enschede, alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative