Vacature protestantse studentenpastor Universiteit Twente

Omstandigheden

Het studentenpastoraat biedt een vaste plek voor pastorale en zingevingsactiviteiten in de academische wereld van Universiteit Twente en indien gewenst Saxion Hogeschool Enschede vanuit het geloof in de joods-christelijke traditie dat alle mensen waardevol en uniek zijn. Het beoogt daarmee een levendige gemeenschap te zijn die de zoektocht naar levensvragen en identiteit een gezicht geeft.

Het studentenpastoraat gaat uit van een stichting met een kleine Raad van Toezicht met leden vanuit protestantse en rooms-katholieke zijde. Het bestuur wordt gevormde door de studentenpastor en een penningmeester, een betrokken student of promovendus. Het studentenpastoraat is gehuisvest op de campus van de Universiteit Twente, te midden van studentenactiviteiten. De financiering van de personele lasten geschiedt vanuit de classis Overijssel - Flevoland en het landelijk budget categoriaal pastoraat. Voor de bekostiging van activiteiten zijn voorshands voldoende middelen aanwezig. De universiteit draagt bij met een werkruimte en enige materiële ondersteuning.

Taken

Van de studentenpastor wordt verwacht dat hij/zij

 • samen met studenten activiteiten ontwikkelt op bovengenoemde terreinen, waaronder in elk geval regelmatige Taizé-vieringen;
 • met presentie bij activiteiten van studenten- en studieverenigingen, zoals kringavonden, lezingen en discussiegroepen, goede contacten opbouwt en in stand houdt;
 • een luisterend oor heeft en studenten met raad en daad pastoraal terzijde staat en/of verwijst naar studentenpsycholoog of studentendecaan
 • contact tot stand brengt en onderhoudt met medewerkers die de waarde van de aanwezigheid van het studentenpastoraat erkennen, in het bijzonder met docenten ethiek om zicht te krijgen op de vragen die spelen binnen de verschillende opleidingen;
 • input levert voor nieuwsbrieven, website en Facebookpagina.

Voorts dat hij/zij

 • contact onderhoudt met Protestantse gemeenten en Rooms-katholieke parochies in de regio;
 • samenwerking nastreeft met het studentenpastoraat van Rooms-katholieke zijde in Enschede;
 • activiteiten afstemt met de collega bij het internationale onderwijs;
 • deelneemt aan het Landelijk Beraad Studentenpastores;
 • telkenmale een jaarverslag van activiteiten opstelt;
 • jaarlijks overleg heeft met de portefeuillehouder studentenzaken van het college van bestuur.

Profiel

De studentenpastor (m/v)

 • is een universitair geschoold theoloog
 • is authentiek in zijn/haar eigen geloof, maar geeft daarbinnen volop ruimte aan andere (geloofs)overtuigingen
 • heeft hart voor studenten en is dus bereid open en vrij een stukje met hen mee te lopen
 • is in staat om vragen en uitdagingen van individu en samenleving vanuit verschillende zingevende tradities te benaderen
 • heeft een ondernemende instelling als netwerker
 • heeft voldoende vaardigheden in de Engelse taal, mede met het oog op het groeiend aantal internationale studenten
 • kan alleen werken en weet eigen creativiteit aan te boren
 • krijgt een aanstelling voor 0,5 fte, voorshands voor bepaalde tijd, in afwachting van nadere besluitvorming over het studentenpastoraat door de generale synode (in november verwacht)
 • is bereid om flexibel met de beschikbare uren om te gaan, zowel overdag als ‘s avonds
 • moet woonachtig zijn of bereid zijn te gaan wonen in de nabijheid van de universiteit.

Info

Voor meer informatie en een reactie kunt u mailen naar info@studentenpastoraatenschede.nl.

© Studentenpastoraat Enschede, alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative